Pogoji poslovanja

1. Splošno

 

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

 

Spletno trgovino PremiumBar (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja ONE SIP d.o.o. (v nadaljevanju »Trgovec«).

Podatki o Trgovcu:

 • ONE SIP d.o.o.
 • Tehnološki park 20
 • 1000 Ljubljana
 • matična številka 8854947000
 • davčna številka: 81787847
 • identifikacijska številka za DDV: SI 81787847.

S temi pogoji poslovanja se opredeljujejo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti obiskovalcev in Kupcev ter poslovno razmerje med Trgovcem in Kupci izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

 

Vsebine, objavljene na spletni strani, so za informativno in izobraževalno rabo. V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav se mora Uporabnik oz. Kupec posvetovati s svojim osebnim zdravnikom.

 

 

2. Dostopnost informacij

 

Trgovec se zavezuje, da bodo Uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti Trgovca (firma in sedež družbe ter matična in davčna številka);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte);
 • informacije o značilnostih izdelkov iz ponudbe spletne trgovine;
 • informacije o dostopnosti izdelkov iz ponudbe v spletni trgovini;
 • način in pogoji dostave izdelkov (cena in rok);
 • informacije o načinu plačila;
 • informacije o možnostih in načinu vračila izdelkov;
 • informacije o postopku v primeru pritožbe uporabnika ter podatki Trgovca za stike z uporabniki.

 

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

 

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se lahko spreminja.

 

 

3.1. Akcije in popusti

 

Na spletni strani lahko določen čas veljajo popusti za določene proizvode.

 

 

3.2. Rok dobave

 

Rok za dostavo izdelkov, ki so na zalogi, je znotraj Slovenije praviloma od 2 do največ 5 delovnih dni od dneva oddaje naročila na spletni strani.

 

 

4. Načini plačila

 

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov preko spletne trgovine:

 • Plačilo s kreditno ali plačilno kartico ob naročilu in
 • izjemoma tudi Plačilo po predračunu, z nakazilom na transakcijski račun Trgovca. 

 

 

5. Cene

 

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Cene izdelkov ne vsebujejo stroškov dostave. Cene veljajo za naročila preko spletne trgovine ali preko e-maila.

 

Zaračunane cene so cene, ki  veljajo v trenutku oddaje naročila.

 

Trgovec ima pravico, da kadarkoli spremeni cene izdelkov v spletni trgovini.

 

 

6. Postopek nakupa

 

 

6.1. Sprejem naročila

 

Po oddaji naročila Kupec od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je prejel naročilo in informativni račun s podatki o naročilu.

V primeru, da Trgovec naročila še ni odpremil, lahko Kupec spremeni vsebino naročila s sporočilom, ki ga pošlje na naslov trgovina@premiumbar.si

 


6.2. Pomanjkanje blaga

 

Če Trgovec blaga nima na zalogi, je to razvidno iz ponudbe na spletni strani.

 

Če se iz kakršnega koli razloga zgodi, da Trgovec naročenega blaga ne bo mogel dobaviti, Kupca o tem obvesti po elektronski pošti ali telefonsko, na naslov oz. telefonsko številko, ki ga/jo je navedel ob naročilu in mu posreduje informacije o drugem predvidenem roku dobave.

 

 

6.2. Odprema blaga

 

Trgovec naročene izdelke pripravi in odpošlje na izbrani naslov Kupca v dogovorjenem roku. Za odposlano blago velja politika vračila izdelkov.

 

 

7. Kupoprodajna pogodba

 

Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in Kupcem je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo, o čemer obvesti Kupca na njegov elektronski naslov. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksni in veljajo tako za Trgovca kot za Kupca.

 

Trgovec Kupcu, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki.

 

 

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

 

Kupec ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov trgovina@premiumbar.si sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu na naslov njegovega sedeža, najkasneje v roku 14 dni od dne oddaje sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so bili izdelki ob prevzemu poškodovani, uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina brez krivde Kupca zmanjšala.

 

Šteje se, da so sporočilo o odstopu in izdelek oz. izdelki poslani pravočasno, če je pošiljka oddana na pošto, kurirju ali dostavljena osebno najkasneje v roku 14 dni od datuma odposlanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe.

 

Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni Kupca, je strošek vračila izdelkov Trgovcu.

 

Trgovec bo Kupcu za vrnjene izdelke najkasneje v roku 14 dni od prejema izdelkov izdal dobropis k računu in vrnil vplačani pripadajoči znesek kupnine. Vračilo izvede Trgovec na osebni oz. transakcijski račun Kupca.

 

V primeru napak se Trgovec zavezuje, da bo odkrite napake v najkrajšem možnem času odpravil.

 

Kupec lahko Trgovca na napako opozori preko elektronskega sporočila, poslanega na naslov trgovina@premiumbar.si

Če je zaradi napake prišlo do neupravičenih stroškov, se Trgovec zavezuje, da bo te poravnal najkasneje v 14-ih dneh od argumentiranega obvestila o napaki.

 

Trgovec vse izdelke pred pošiljanjem skrbno zapakira v embalažo za dostavo. Vsi izdelki so pred pakiranjem nepoškodovani, pregledani in odpremljeni v originalni embalaži.

 

Vračilo izdelkov po zgornjih pogojih velja samo za izdelke, ki so kupljeni preko spletne strani www.premiumbar.si oz. podjetja ONE SIP d.o.o..

 

 

9. Reševanje stvarnih ali prikritih napak

 

Kupec mora Trgovca obvestiti in podati natančen opis napak skupaj z reklamacijskim obrazcem na trgovina@premiumbar.si. Kupec mora trgovcu omogočiti pregled izdelka s stvarno ali prikrito napako. Če napaka ni sporna, Trgovec Kupcu zamenja izdelek ali vrne kupnino najkasneje v 14 dneh od prejema reklamacije. Če se Trgovec ne strinja s stvarno napako oziroma o njej obstaja spor, mora Trgovec Kupcu v roku 14 dni podati pisni ugovor.

Trgovec bo poskrbel, da bodo vsi izdelki iz naslova upravičenih reklamacij, zamenjani oziroma bo za njih Kupcu povrnjena kupnina na njegov TRR. 

Trgovec si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v primeru:

 • da je vrnjeno blago poškodoval Kupec,
 • da vrnjeno blago ni zapakirano v originalni embalaži,
 • če Trgovec ugotovi, da je izdelek poškodovan oziroma je postal neuporaben in je to posledica nepravilnega ravnanja kupca.

 


10. Dostava

 

Trgovec bo naročene izdelke dostavil Kupcu v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je EKDIS d.o.o.. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo izvedel učinkoviteje.

 

V primeru vidne poškodbe embalaže ali blaga mora biti reklamacija kupca Trgovcu ali dostavni službi podana ob prejemu blaga. Kupec takega blaga ni dolžan sprejeti in mora pošiljko zavrniti. V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina, kaže znake odprtja, ali so izdelki v paketu poškodovani, Kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora sprožiti postopek reklamacije pri dostavljalcu ali Trgovcu.

 

Ob dostavi je obvezno preverjanje starosti: ker se alkoholni proizvodi ne smejo prodajati osebam, mlajšim od 18 let, dostavljalec ob dostavi v primeru dvoma preveri osebni dokument s fotografijo in datumom rojstva prevzemnika. 

 

 

11. Varnost

 

Trgovec uporablja tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

 

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za svojo varnost z ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojih elektronskih naprav.

 

 

12. Varstvo otrok

 

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od kupca, za katerega ve ali domneva, da je mlajši od 18 let. Prav tako naročenega blaga ne bo izročil osebi, ki ne bo dokazala, da je dopolnila 18 let.

 

 

13. Politika zasebnosti

 

Politika zasebnosti je dostopna na podstrani spletne strani PremiumBara.

 

 

14. Odgovornost

 

Fotografije proizvodov, ki so naprodaj v spletni trgovini, so simbolične. 

 

 

15. Pritožbe, spori in uporaba prava

 

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen sistem obravnavanja pritožb ter je določil osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže po elektronski pošti. Pritožbo lahko kupec odda na naslov trgovina@premiumbar.si.  Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. 

 

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil prejem pritožbe in sporočil kupcu na njegov elektronski naslov predviden čas obravnave. Trgovec si bo po svojih najboljših močeh prizadeval morebitne spore rešiti sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev spora ni mogoča, je za reševanje sporov med Trgovcem in kupcem pristojno krajevno stvarno sodišče v Ljubljani.

 

Trgovec in kupec kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

 

Za Pogoje poslovanja in spore med Trgovcem in Kupcem velja slovensko pravo.

 

Za vsa razmerja in za pravice in obveznosti, ki niso urejeni s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

 

15.1 Izvensodno reševanje potrošniških sporov

 

Potrošnik lahko sprožil postopek za reševanje sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS). V primeru, da ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, lahko kupec v skladu z ZlsRPS vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora prek evropske platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?ev

Kupec se lahko odloči tudi za tožbo pri pristojnem sodišču po njegovem stalnem prebivališču.

 

 

16. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

 

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletne trgovine in druga področja v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spremeni in/ali dopolni Pogoje poslovanja. Pogoji poslovanja so dostopni na spletni strani Trgovca.

 

Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljajo v osmih dneh od datuma objave na spletni strani. Če je sprememba in/ali dopolnitev Pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko take spremembe in/ali dopolnitve izjemoma stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času po objavi.

 

Kupec, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami Pogojev poslovanja ne strinja, mora Trgovca o tem obvestiti pisno ali po elektronski pošti. V nasprotnem primeru se šteje, da Kupec spremembe in/ali dopolnitve Pogojev poslovanja sprejema.

 

Želimo vam obilo prijetnih nakupov v naši spletni trgovini.

 

#uživajte-odgovorno

 

 


Ljubljana, 1. oktober 2021